• امروز : پنج شنبه - ۷ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : 4 - ربيع أول - 1444
  • برابر با : Thursday - 29 September - 2022

حضور سلمان اسحاقی به همراه جناب آقاي تقي زاده و جناب آقاي دكتر قطبي در بازديد از سالن ورزشي و نيمه تمام شهر اسفدن

حضور سلمان اسحاقی نماينده مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه به همراه جناب آقاي تقي زاده معاون محترم امور مجلس ، حقوقي و اموراستان هاي وزير ورزش وجوانان و برادر عزيزم جناب آقاي دكتر قطبي معاون محترم مدير كل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي در بازديد از سالن ورزشي و نيمه تمام شهر اسفدن. الحمدالله مبلغ […]

حضور سلمان اسحاقي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان خراسان جنوبي.

حضور سلمان اسحاقي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان خراسان جنوبي.

حضور سلمان اسحاقي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان خراسان جنوبي با حضور جناب آقاي دكتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ، جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي و تعدادي از مديران محترم استان .

جلسه بررسي مطالبات مردم شريف شهرستان قاينات در حوزه ورزش و جوانان

جلسه بررسي مطالبات مردم شريف شهرستان قاينات در حوزه ورزش و جوانان

حضور سلمان اسحاقی در جلسه بررسي مطالبات مردم شريف شهرستان قاينات در حوزه ورزش و جوانان با حضور جناب آقاي دكتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ، جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي و معاونان و مديران وزارت ورزش و جوانان و استانداري استان خراسان جنوبي و همچنين جناب آقاي ترحمي رئيس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قاينات.

استقبال از جناب آقاي سلطاني فر.

با دعوت جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي، سلمان اسحاقی در استقبال از جناب آقاي سلطاني فر حاضر شد. بسيار خوشحال هستم كه جناب آقاي سلطاني فر به قول خويش عمل نمود و از فرودگاه مستقيم به شهرستان زيركوه سفر نمودند.

گزارش سخنان سلمان اسحاقی در جلسه اقتصاد مقاومتي

گزارش سخنان سلمان اسحاقی نماينده مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه در جلسه اقتصاد مقاومتي – شهرستان زيركوه – با حضور جناب آقاي دكتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ، جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي ، جناب آقاي عربشاهي فرماندار محترم شهرستان زيركوه و مديران استاني صداوسيماي استان خراسان جنوبي

حضور اسحاقی در جمع مردم روستای محمدآبادپسکوه شهرستان قاینات

حضور اسحاقی در جمع مردم روستای محمدآبادپسکوه شهرستان قاینات

حضور سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف حوزه قاینات وزیركوه در جمع مردم عزیز ، قدرشناس و شریف روستای محمدآبادپسكوه شهرستان قاینات به همراه :امام جمعه محترم شهر آرین شهربخشدار محترم بخش سدهرئیس محترم شورای بخش سدهمدیر محترم توزیع برق شهرستان قایناتریاست محترم منابع طبیعی شهرستان قایناتریاست محترم كمیته امداد بخش سدهریاست محترم بنیاد مسكن شهرستان […]

آخرین اخبار

12فروردین

حضور سلمان اسحاقی به همراه جناب آقاي تقي زاده و جناب آقاي دكتر قطبي در بازديد از سالن ورزشي و نيمه تمام شهر اسفدن

حضور سلمان اسحاقی نماينده مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه به همراه جناب آقاي تقي زاده معاون محترم امور مجلس ، حقوقي و اموراستان هاي وزير ورزش وجوانان و برادر عزيزم جناب آقاي دكتر قطبي معاون محترم مدير كل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبي در بازديد از سالن ورزشي و نيمه تمام شهر اسفدن. الحمدالله مبلغ […]

11فروردین
حضور سلمان اسحاقي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان خراسان جنوبي.

حضور سلمان اسحاقي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان خراسان جنوبي.

حضور سلمان اسحاقي در جلسه اقتصاد مقاومتي استان خراسان جنوبي با حضور جناب آقاي دكتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ، جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي و تعدادي از مديران محترم استان .

11فروردین
جلسه بررسي مطالبات مردم شريف شهرستان قاينات در حوزه ورزش و جوانان

جلسه بررسي مطالبات مردم شريف شهرستان قاينات در حوزه ورزش و جوانان

حضور سلمان اسحاقی در جلسه بررسي مطالبات مردم شريف شهرستان قاينات در حوزه ورزش و جوانان با حضور جناب آقاي دكتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ، جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي و معاونان و مديران وزارت ورزش و جوانان و استانداري استان خراسان جنوبي و همچنين جناب آقاي ترحمي رئيس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قاينات.

11فروردین

استقبال از جناب آقاي سلطاني فر.

با دعوت جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي، سلمان اسحاقی در استقبال از جناب آقاي سلطاني فر حاضر شد. بسيار خوشحال هستم كه جناب آقاي سلطاني فر به قول خويش عمل نمود و از فرودگاه مستقيم به شهرستان زيركوه سفر نمودند.

11فروردین

گزارش سخنان سلمان اسحاقی در جلسه اقتصاد مقاومتي

گزارش سخنان سلمان اسحاقی نماينده مردم شريف حوزه قاينات وزيركوه در جلسه اقتصاد مقاومتي – شهرستان زيركوه – با حضور جناب آقاي دكتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان ، جناب آقاي ملانوري استاندار محترم استان خراسان جنوبي ، جناب آقاي عربشاهي فرماندار محترم شهرستان زيركوه و مديران استاني صداوسيماي استان خراسان جنوبي

10فروردین
حضور اسحاقی در جمع مردم روستای محمدآبادپسکوه شهرستان قاینات

حضور اسحاقی در جمع مردم روستای محمدآبادپسکوه شهرستان قاینات

حضور سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف حوزه قاینات وزیركوه در جمع مردم عزیز ، قدرشناس و شریف روستای محمدآبادپسكوه شهرستان قاینات به همراه :امام جمعه محترم شهر آرین شهربخشدار محترم بخش سدهرئیس محترم شورای بخش سدهمدیر محترم توزیع برق شهرستان قایناتریاست محترم منابع طبیعی شهرستان قایناتریاست محترم كمیته امداد بخش سدهریاست محترم بنیاد مسكن شهرستان […]

10فروردین
حضور اسحاقی در جمع مردم روستای قومنجان شهرستان قاینات

حضور اسحاقی در جمع مردم روستای قومنجان شهرستان قاینات

حضور سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف حوزه قاینات وزیركوه در جمع مردم عزیز ، قدرشناس و شریف روستای قومنجان شهرستان قاینات به همراه :امام جمعه محترم شهر آرین شهربخشدار محترم بخش سدهرئیس محترم شورای بخش سدهمدیر محترم توزیع برق شهرستان قایناتریاست محترم منابع طبیعی شهرستان قایناتریاست محترم كمیته امداد بخش سدهریاست محترم بنیاد مسكن شهرستان […]

10فروردین
حضور اسحاقی در جمع مردم روستای کرچ شهرستان قاینات

حضور اسحاقی در جمع مردم روستای کرچ شهرستان قاینات

حضور سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف حوزه قاینات وزیركوه در جمع مردم عزیز ، قدرشناس و شریف روستای كرچ شهرستان قاینات به همراه :امام جمعه محترم شهر آرین شهربخشدار محترم بخش سدهرئیس محترم شورای بخش سدهمدیرمحترم توزیع برق شهرستان قایناتریاست محترم منابع طبیعی شهرستان قایناتریاست محترم كمیته امداد بخش سدهریاست محترم بنیاد مسكن شهرستان قایناتنماینده […]

10فروردین
حضور اسحقای در جمع مردم روستای گوراب شهرستان قاینات

حضور اسحقای در جمع مردم روستای گوراب شهرستان قاینات

حضور سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف حوزه قاینات وزیركوه در جمع مردم عزیز ، قدرشناس و شریف روستای گوراب شهرستان قاینات به همراه :امام جمعه محترم شهر آرین شهربخشدار محترم بخش سدهرئیس محترم شورای بخش سدهمدیر محترم توزیع برق شهرستان قایناتریاست محترم منابع طبیعی شهرستان قایناتریاست محترم كمیته امداد بخش سدهریاست محترم بنیاد مسكن شهرستان […]

گالری فیلم

بازدید از زیرکوه

02 بهمن 1399 - 16:33
گفت و گوی سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه با اهالی دهستان کرغند

گفت و گوی سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه با اهالی دهستان کرغند

13:17 22 مهر 1399
سخنان سلمان اسحاقی،نماینده قاینات و زیرکوه،در حمایت از زعفران قاینات

سخنان سلمان اسحاقی،نماینده قاینات و زیرکوه،در حمایت از زعفران قاینات

13:15 22 مهر 1399

سخنان سلمان اسحاقی،نماینده قاینات وزیرکوه،درحمایت از زرشک کاران

13:12 22 مهر 1399
برچسب ها
آموزشگاه افتتاح موسسه هنر هیجان زندگی اقای فلاحتی اقای قرایی امام جمعه شهر خضری دشت بیاض امام جمعه شهرستان زیرکوه امام جمعه شهر نیمبلوک اینترنت 4G بیمارستان شهدای قاین تسهیل کالاهای کارگران راه جلسه بررسی نیازهای حوزه بعداشت و درمان جناب اقای خسروی حجه الاسلام والمسلمین شطی حجه الاسلام والمسلمین مرتضایی نیا حجه الاسلام والمسلمین یعقوبی خرید تجهیزات پزشکی برای بخش مگا ICU خرید دستگاه پزشکی برای بیمارستان کوثر حاجی اباد دکتر دژپسند دکتر رخشانی دیدار اسحاقی با نماینده ولی فقیه در خرسان جنوبی دیدار با اقای نجار دیدار با شهرداران شهرستان قاینات دیدار با ویزر محترم امور اقتصادی و دارایی دیدار نوروزی راهپیمایی خودرویی 22 بهمن روسای هیات های ورزشی شهرستان زیرکوه زیرکوه ساخت بیمارستان 64 تختخوابی زیرکوه ساخت راه آهن سلمان اسحاقی شهر حاجی آباد شهرداران شهرهای حوزه انتخابیه شهرستان قائنات عملیات اجرایی پروژه بزرگراهی قانون شفافیت آرا قاینات مدارس کشور مراسم اجرایی 5890 واحد اقدام ملی مسکن ملانوری نماینده مردم شریف حوزه قاینات و زیرکوه نماینده کمیسیون بهداشت ورزش وزیر محترم راه و شهرسازی کارگاه ساخت دوبانده جاده قاین بیرجند یوم الله 22 بهمن